Hoe werkt de Werkgeverij?

Nadat je het aanmeldformulier hebt verstuurd, neemt de Werkgeverij contact met je. De werkwijze van de Werkgeverij is als volgt:

Matchen op basis van e-profiel

Werknemers maken een e-profiel aan op het afgeschermde, digitale platform van de Werkgeverij via het loopbaanplatform www.werkeninzorgenwelzijn.nl. Hoe vollediger het profiel is ingevuld, hoe groter de kans op een succesvolle match. Naast dat de Werkgeverij op zoek gaat naar passend werk kun je ook zelf de mogelijkheden op werk en/of opdrachten bekijken op het digitale platform.

werkeninzorgenwelzijn-logo-rgb-my

Delen van werk en opdrachten

De aangesloten werkgevers gaan een samenwerkingsovereenkomst aan met de andere deelnemende werkgevers. Zij bieden werk dat en/of opdrachten die niet intern kunnen worden ingevuld, als eerste aan in de Werkgeverij. Via het digitale platform van de Werkgeverij wordt werk en/of worden opdrachten gematcht aan medewerkers van andere werkgevers in het samenwerkingsverband.
De projectleider van de Werkgeverij onderhoudt de contacten met de contactpersonen van de deelnemende werkgevers en werknemers.

Match

Ziet de medewerker een leuke vacature of passende opdracht? Dan kan hij rechtstreeks solliciteren bij de betreffende organisatie of het contact leggen via de Werkgeverij. Bij een wederzijdse klik kan de werknemer aan de slag. De beschikbaarheid van de medewerkers wordt eerst afgestemd met de huidige werkgever.

De uitwisseling

Gedurende de periode van uitwisseling blijft de medewerker in dienst van zijn huidige werkgever. Het kan zijn dat er een nieuw dienstverband voortvloeit uit een opdracht bij een andere werkgever.

Scholingsmogelijkheden

Aangesloten werkgevers stellen hun reguliere scholing beschikbaar voor medewerkers die deelnemen aan de Werkgeverij. Op deze manier werken we aan kwaliteitsverbetering van zorg en dienstverlening en de inzetbaarheid van de medewerkers.

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie en aanmeldmogelijkheden.