Hoe werkt het?

WerkgeverijDelen van werk en opdrachten
Leden van de Werkgeverij zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Dit houdt onder andere in dat zij werk en/of opdrachten die zij niet intern kunnen invullen, als eerste aanbieden bij de Werkgeverij. Dit aanbod verspreid de Werkgeverij wekelijks via een vacatureoverzicht naar de werknemers die zich hebben aangemeld voor de Werkgeverij. Daarnaast plaatsen aangesloten organisaties dit via hun intranetpagina’s. Werknemers van deelnemende werkgevers hebben voorrang op werk vanuit deelnemende organisaties, dat vergroot de kans op werkzekerheid. De Werkgeverij biedt de mogelijkheid voor werknemers die werkzaam zijn bij een van de leden, om door middel van detachering in dienst te blijven van zijn huidige werkgever.
MATCH!
Zie je als werknemer een leuke vacature of passende opdracht? Dan kun je rechtstreeks solliciteren bij de betreffende organisatie of het contact leggen via de Werkgeverij. Bij een wederzijdse klik kun je aan de slag. Wanneer je als werknemer gebruik wil maken van de mogelijkheden van terugkeergarantie of detachering, dan meld je dit eerst bij jouw huidige werkgever. De nieuwe werkgever, jij en jouw huidige werkgever komen vervolgens samen de juiste vorm overeen.
WerkgeverijTerugkeergarantie en Detachering
Ben je in dienst van een van de aangesloten werkgevers van de Werkgeverij en wil je gebruik maken van een terugkeer garantie of een detacheringsperiode dan meld je dit op tijd bij zowel de huidige werkgever als de (potentieel) nieuwe werkgever. Samen komen jullie de juiste vorm overeen. Detachering en terugkeergarantie geldt voor maximaal 1 jaar.
Scholingsmogelijkheden
Aangesloten werkgevers stellen hun reguliere scholing beschikbaar voor werknemers van deelnemende organisaties van de Werkgeverij. Op deze manier werken we aan kwaliteitsverbetering van zorg en dienstverlening en de inzetbaarheid van de werknemers. De aangesloten werkgevers maken de beschikbare scholing bekend.
Activiteiten
De Werkgeverij organiseert regelmatig gezamenlijke activiteiten voor werknemers.
Lees binnenkort meer over de activiteiten waar jij aan kan deelnemen.