Nieuws

15-01-2019 – Loopbaan Werkplaats 17 januariwerkgeverij - adres1

Voor alle medewerkers van organisaties die lid zijn van de Werkgeverij organiseert de Werkgeverij de Loopbaan Werkplaats. Wil jij jezelf verder ontwikkelen in je loopbaan, dan is dit jouw kans! In de bijeenkomst zullen werkgevers kort pitchen over hun organisatie, maar daarnaast kun je als werknemer deelnemen aan de workshops Netwerken doe je samen en Talent in kaart. Daarnaast wordt jouw CV gecheckt en kun je speeddaten met verschillende organisaties. In de link hieronder vind je meer informatie over het programma.

Loopbaan Werkplaats de Werkgeverij


01-10-2018 – Nieuwsbrief de Werkgeverij

In deze nieuwsbrief schenken we aandacht aan de Ontmoetingsweek, stapelbanen en meer! Klik op onderstaande link om de volledige nieuwsbrief te openen.

Nieuwsbrief de Werkgeverij


25-01-2018 – Loopbaan Werkplaats 6 februariwerkgeverij - adres1

Voor alle medewerkers van organisaties die lid zijn van de Werkgeverij organiseert de Werkgeverij de Loopbaan Werkplaats. Wil jij jezelf verder ontwikkelen in je loopbaan, dan is dit jouw kans! In de bijeenkomst zullen werkgevers kort pitchen over hun organisatie, maar daarnaast kun je als werknemer deelnemen aan de workshops Netwerken doe je samen en Talent in kaart. Daarnaast wordt jouw CV gecheckt en kun je speeddaten met verschillende organisaties. In de link hieronder vind je meer informatie over het programma.

Loopbaan Werkplaats de Werkgeverij.


31-10-2017 – Nieuwsbrief de Werkgeverij – januari 2018werkgeverij - adres1

De derde nieuwsbrief van de Werkgeverij is verstuurd. In deze nieuwsbrief wordt onder andere ingegaan op de nieuwe leden, de medewerkersbijeenkomst en de consortiumraad.

Klik op onderstaande link om de volledige nieuwsbrief te openen.

Nieuwsbrief de Werkgeverij – januari 2018


17-11-2017 – Medewerkersbijeenkomst 13 december

De Werkgeverij organiseert op 13 december de eerste medewerkersbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst geven de werkgevers een korte pitch en kun je als werknemer deelnemen aan de twee workshops Netwerken doe je samen en Talent in kaart. Daarnaast wordt jouw CV gecheckt en kun je speeddaten met verschillende organisaties. In de link hieronder vind je meer informatie over het programma.

 


31-10-2017 – Nieuwsbrief de Werkgeverij – oktober 2017werkgeverij - adres1

De tweede nieuwsbrief van de Werkgeverij is verstuurd. In deze nieuwsbrief wordt onder andere ingegaan op de nieuwe leden en geslaagde matches, maar ook op de medewerkers bijeenkomst en de klankbordgroep.

Klik op onderstaande link om de volledige nieuwsbrief te openen.

Nieuwsbrief de Werkgeverij jaargang 1, oktober


09-06-2017 – Nieuwsbrief de Werkgeverij, jaargang 1, meiwerkgeverij - adres1

In de eerste nieuwsbrief van de Werkgeverij is onder andere aandacht voor de aangevraagde subsidie, geslaagde matches in dit jaar, de reeds georganiseerde medewerkersbijeenkomsten en de organisaties die aangesloten zijn bij de Werkgeverij.

Klik op onderstaande link om de volledige nieuwsbrief te openen.

Nieuwsbrief de Werkgeverij jaargang 1, mei


02-02-2017 – De Werkgeverij is geopend voor uitwisseling werk en medewerkers

Wat begon als een ‘romantisch verhaal’ is nu realiteit. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door 12 werkgevers uit Zorg, Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang, en het bekrachtigen van het sociaal convenant door de vakbonden FNV, CNV, FBZ en NU’91 kan de Werkgeverij officieel van start. Symbolisch werd dit moment afgelopen maandag gemarkeerd door het openen van de gele brievenbus van de Werkgeverij: de deelnemende organisaties kunnen hierin werk en medewerkers met elkaar uitwisselen.

De Werkgeverij, 02-02-2017
De Werkgeverij, 02-02-2017

 

 

 

 

 

 

De afgelopen twee jaar is hard gewerkt, blikt Annet van Zon, voorzitter stuurgroep de Werkgeverij, terug. ‘We hebben veel tijd nodig gehad om voor te bereiden. Het is dankzij de vasthoudendheid van de verschillende partijen dat we hier staan, maar nu moet de Werkgeverij gaan vliegen. Nu moet iedereen er gebruik van gaan maken. Ik ben ervan overtuigd dat het dan een succes wordt.’ Gemeente Nijmegen is vanaf het eerste moment betrokken bij dit initiatief. Gemeentesecretaris Arne van Hout is ‘erg trots’, laat hij weten. ‘De samenleving verandert, de zorg verandert en dat vraagt om verandering in het sociaal domein. Het mooie is dat alle betrokken partijen – bonden, werkgevers en gemeente – elkaar met de Werkgeverij midden in de samenleving hebben weten te vinden.’

De Werkgeverij, 02-02-2017
De Werkgeverij, 02-02-2017

 

 

 

 

 

 

Vol aan de bak

Met de steun en het ambassadeurschap van de vakbonden en gemeente in de rug kunnen de werkgevers en werknemers aan de slag. CNV-bestuurder Oscar Overbeek: ‘Wij steunen de Werkgeverij van harte, maar de werkgevers en werknemers moeten er zelf vol mee aan de bak. Via de Werkgeverij hopen wij dat ze er samen voor zorgen dat medewerkers aan het werk blijven.’ Om dat te realiseren zullen zij hun vacatures en beschikbare opdrachten moeten gaan delen in de Werkgeverij. Daarnaast moeten hun werknemers geënthousiasmeerd worden hieraan deel te nemen. Projectleider Pauline Houwing: ‘We gaan echt aan het werk.’

De Werkgeverij, 02-02-2017

Fotografie: Gerard Verschooten

Momenteel zijn twaalf organisaties uit Zorg, Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang aangesloten: KION, RIBW N-R, Youké, Skar, Jeugdbescherming Gelderland, Oosterpoort, Pluryn, IrisZorg, Intermetzo, Karakter, Lindenhout en Entrea. De Werkgeverij is mede tot stand gekomen door de inzet en steun van WZW PGGM, vakbonden FNV, CNV, FBZ en NU’91 en FCB en Gemeente Nijmegen.