OVER ONS

De Werkgeverij is een innovatief samenwerkingsverband van werkgevers en hun werknemers in Zorg, Welzijn, Kinderopvang en Jeugdzorg. In dit unieke arbeidsmarktconcept vormen de deelnemende werkgevers consortiumpartners. De partners delen onderling werk, talenten en scholing, gebaseerd op goed werkgeverschap, goed werknemerschap en vertrouwen. Medewerkers melden zich vrijwillig aan voor ander werk, scholing en/of opdrachten bij andere deelnemende werkgevers.

Op deze manier kunnen werkgevers flexibel inspelen op onder- en overbezetting, krijgen medewerkers meer werkzekerheid en kunnen zij hun inzetbaarheid vergroten. Hiermee blijft de kwaliteit van zorg en dienstverlening voor cliënten gewaarborgd.

De Werkgeverij is een initiatief van Iriszorg, RIBW Nijmegen & Rivierenland, Pluryn, entrea lindenhout, Karakter, Malkander, Moviera, de Waalboog, Gemeente Nijmegen, Siza en Jeugdbescherming Gelderland. De Werkgeverij wordt ondersteund door WZW, en FCB. Met de vakbonden FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, FBZ en Nu’91 is voor boventallige medewerkers een Sociaal Convenant afgesloten.